• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Dobrá - terminál kombinovanej dopravy

  Súčasťou colnej sekcie Finančnej správy je aj colný úrad Dobrá, čo je daňová a colná pobočka úradu v Michalovciach, ktorá je lokalizovaná v Čiernej nad Tisou v termináli kombinovanej dopravy.

  V rámci kompetencií pobočka vykonáva colný dohľad a tiež správu spotrebných daní, pričom úradné hodiny sú vyčlenené zvlášť pre činnosti spojené s colným dohľadom a zvlášť pre činnosti spojené s daňovým dozorom.

  Pre subjekty, ktorých dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru a komodít podlieha colnému konaniu, je pobočka miestne príslušným úradom, kde je možné vybaviť colnú aj daňovú agendu v súlade s pravidlami a legislatívou.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

    colný dohľad daňový dozor daňový dozor v daňovom sklade 
  Pondelok 07.00 - 19.00 08.00 - 16.00 07.00 - 19.00
  Utorok 07.00 - 19.00 08.00 - 16.00 07.00 - 19.00
  Streda 07.00 - 19.00 08.00 - 16.00 07.00 - 19.00
  Štvrtok 07.00 - 19.00 08.00 - 16.00 07.00 - 19.00
  Piatok 07.00 - 19.00 08.00 - 16.00 07.00 - 19.00
  Sobota 07.00 - 19.00 zatvorené 07.00 - 19.00
  Nedeľa 07.00 - 19.00 zatvorené 07.00 - 19.00

  Podatelňa

  Úradné hodiny:

  Pondelok 08.00 - 16.00
  Utorok 08.00 - 16.00
  Streda 08.00 - 16.00
  Štvrtok 08.00 - 16.00
  Piatok 08.00 - 16.00
  Sobota zatvorené
  Nedeľa zatvorené


  Adresa:
  Colný úrad Michalovce - colná a daňová pobočka Dobrá - terminál kombinovanej dopravy
  Terminál kombinovanej dopravy Dobrá
  076 43 Čierna nad Tisou

  Telefón: 056 / 632 31 55 (Sekretariát)
  0918 490 068 (Výkon colného dohľadu a správa spotrebných daní)
  0918 490 068 (Vedúci PCÚ)
  E-mail: cumi.dobra@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 25.4.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: