• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Trebišov

  Pre okres Trebišov vykonáva colnú agendu pobočka hlavného colného úradu v Michalovciach, ktorá tu pôsobí ako samostatný colný úrad priamo v Trebišove. V rámci úradu funguje tak podateľňa, ako aj sklad, pričom počas úradných hodín vybavujú tieto organizačné zložky úradu v rámci svojich kompetencií colnú agendu.

  Úrad ako taký dohliada na dodržiavanie colnej legislatívy, je územne príslušným úradom pre subjekty aj jednotlivcov, ktorých činnosť podlieha colnému konaniu a taktiež kontroluje dodržiavanie colných predpisov či už pri dovoze, vývoze alebo prevoze tovaru v rámci vnútorného aj vonkajšieho trhu.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

    daňový dozor daňový dozor v daňovom sklade
  Pondelok 08.00 - 16.00 06.00 - 22.00
  Utorok 08.00 - 16.00 06.00 - 22.00
  Streda 08.00 - 16.00 06.00 - 22.00
  Štvrtok 08.00 - 16.00 06.00 - 22.00
  Piatok 08.00 - 16.00 06.00 - 22.00
  Sobota zatvorené 06.00 - 22.00
  Nedeľa zatvorené 06.00 - 22.00

  Podatelňa

  Úradné hodiny:

  Pondelok 08.00 - 16.00
  Utorok 08.00 - 16.00
  Streda 08.00 - 16.00
  Štvrtok 08.00 - 16.00
  Piatok 08.00 - 16.00
  Sobota zatvorené
  Nedeľa zatvorené


  Adresa:
  Colný úrad Michalovce - daňová pobočka Trebišov
  M. R. Štefánika 2393/29
  075 01 Trebišov

  Telefón: 056 / 672 52 12 (Sekretariát)
  0918 490 073

  0918 490 072 (Vedúci PCÚ)
  E-mail: cumi.trebisov@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 2.5.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: