• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Prešov - centrála

  Centrála colného úradu v Prešove sa nachádza na ulici Kapitána Nálepku priamo v meste a počas nepretržitej prevádzky vykonáva kompetencie jednak v rámci organizácie územne prislúchajúcich pobočiek a iných colných úradov, ale aj činnosti v rámci svojich zákonných povinností vo veciach colnej agendy a colnej legislatívy.

  Pre miestne príslušné subjekty podliehajúce colnému konaniu v rámci vývozu, dovozu alebo prevozu tovaru a komodít zabezpečuje všetky výkony a činnosti v súvislosti s colnou agendou. Taktiež má úrad kompetencie vo veciach kontroly ako aj vo veciach odhaľovania priestupkov na úseku colnej agendy.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

  Pondelok nepretržitá prevádzka
  Utorok nepretržitá prevádzka
  Streda nepretržitá prevádzka
  Štvrtok nepretržitá prevádzka
  Piatok nepretržitá prevádzka
  Sobota nepretržitá prevádzka
  Nedeľa nepretržitá prevádzka


  Adresa:
  Colný úrad Prešov - stanica colného úradu Prešov - centrála
  Kpt. Nálepku 4
  080 01 Prešov

  Telefón: 051 / 735 72 01 (Sekretariát)
  051 / 735 72 02
  051 / 735 71 10
  E-mail: info.cupo@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 8.5.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: