• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Banská Bystrica – centrála

  Centrála colného úradu v Banskej Bystrici pracuje v nepretržitej prevádzke, pričom jej úlohou je vykonávanie dohľadu nad colnou činnosťou v regióne Banská Bystrica, ale taktiež v rámci Finančnej správy plní aj osobitné úlohy dané zákonom v oblasti cla.

  Úrad má v kompetencii nielen colný dohľad, ale rieši aj opatrenia a procesy v rámci zabránenia protiprávnemu konaniu pri vývoze, dovoze alebo prevoze tovaru či už v rámci krajín EÚ alebo v rámci krajín mimo spoločenstva. Okrem toho vykonáva úrad aj kontroly povinných subjektov a rozhoduje tak o vrátení cla, ako aj o vrátení daní.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

  Pondelok nepretržitá prevádzka
  Utorok nepretržitá prevádzka
  Streda nepretržitá prevádzka
  Štvrtok nepretržitá prevádzka
  Piatok nepretržitá prevádzka
  Sobota nepretržitá prevádzka
  Nedeľa nepretržitá prevádzka

  Podatelňa

  Úradné hodiny:

  Pondelok
  Utorok
  Streda
  Štvrtok
  Piatok
  Sobota
  Nedeľa


  Adresa:
  Colný úrad Banská Bystrica - stanica colného úradu Banská Bystrica - centrála
  Partizánska cesta 17
  975 90 Banská Bystrica

  Telefón: 048 / 472 14 00 (Sekretariát)
  048 / 472 14 99
  048 / 411 37 55
  048 / 414 58 53
  048 / 414 58 54
  E-mail: info.cubb@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 20.1.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: