• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Púchov - stanica

  Na okraji mesta Púchov pôsobí stanica colného úradu, ktorá je miestne príslušná pre subjekty podliehajúce colnému konaniu v Púchove a širšom okolí.

  Tento colný úrad vykonáva plne v súlade s kompetenciami a legislatívou stanovené úlohy najmä v oblasti kontroly a dohľadu nad dodržiavaním colných predpisov, ale rieši aj iné služby, najmä v súvislosti s colnou agendou.

  Pre spoločnosti ale aj iné subjekty alebo fyzické osoby, ktoré vyvážajú, dovážajú alebo prevážajú tovar, zásielky či komodity cez územie, ktoré spadá pod tento úrad, v rámci nepretržitej prevádzky realizuje stanica všetky činnosti v oblasti colnej evidencie a colného tranzitu.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

  Pondelok nepretržitá prevádzka
  Utorok nepretržitá prevádzka
  Streda nepretržitá prevádzka
  Štvrtok nepretržitá prevádzka
  Piatok nepretržitá prevádzka
  Sobota nepretržitá prevádzka
  Nedeľa nepretržitá prevádzka


  Adresa:
  Colný úrad Trenčín - stanica colného úradu Púchov
  Svätoplukova 1462
  020 01 Púchov

  Telefón: 042 / 463 49 94 (Sekretariát)
  E-mail: cutn.info@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 9.5.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: