• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Brodské

  Na hraničnom priechode v Brodskom na hraniciach medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pôsobí ako miestne príslušný colný úrad colná pobočka Brodské, ktorá počas nepretržitej prevádzky zabezpečuje kontrolu a dohľad nad dodržiavaním colnej legislatívy v praxi a vykonáva aj iné úlohy v rámci colnej agendy alebo colných konaní.

  V prípade dovozu, vývozu alebo prevozu materiálu, tovaru, zásielok či komodít vykonáva colný úrad činnosti a úlohy v oblasti výmeru, evidencie, vrátenia alebo iných úkonov týkajúcich sa cla a colných poplatkov a taktiež realizuje pátranie po tovare, ktorý by spadal pod colné konanie.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

  Pondelok nepretržitá prevádzka
  Utorok nepretržitá prevádzka
  Streda nepretržitá prevádzka
  Štvrtok nepretržitá prevádzka
  Piatok nepretržitá prevádzka
  Sobota nepretržitá prevádzka
  Nedeľa nepretržitá prevádzka


  Adresa:
  Colný úrad Trnava - colná pobočka Brodské
  Brodské D2
  908 85 Brodské

  Telefón: 034 / 696 59 90 (Sekretariát)
  034 / 696 59 10
  034 / 696 59 20
  E-mail: 5872_PCU_BRODSKE@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 9.5.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: