• Pridaj otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny

  Colný úrad Senica

  Pre okres Senica je územne prislúchajúcim úradom vo veciach vybavovania colnej agendy colný úrad v Senici nachádzajúci sa na okraji mesta, ktorý tu funguje ako colná pobočka krajského colného úradu.

  Tento úrad je začlenený do organizácie colnej sekcie v rámci Finančnej správy a vykonáva zákonom stanovené úlohy na úseku dohľadu nad dodržiavaním colných pravidiel.

  Počas úradných hodín vybavuje záležitosti colnej agendy a colných konaní pre subjekty, ktorých činnosť vývozu, dovozu alebo tranzitu zásielok či tovaru spadá pod colnú povinnosť, pričom úrad má aj kompetencie kontroly porušovania colných pravidiel.

  Colný úrad

  Úradné hodiny:

  Pondelok 07.30 - 15.30
  Utorok 07.30 - 15.30
  Streda 07.30 - 15.30
  Štvrtok 07.30 - 15.30
  Piatok 07.30 - 15.30
  Sobota 07.30 - 15.30
  Nedeľa 07.30 - 15.30


  Adresa:
  Colný úrad Trnava - colná pobočka Senica
  Čáčovská 1407/2
  905 01 Senica

  Telefón: 034 / 696 68 01 (Sekretariát)
  034 / 696 68 03
  034 / 696 68 06
  E-mail: 5865_PCU_SE@financnasprava.sk
  Webstránka: www.financnasprava.sk
  Naposledy sme kontrolovali: 9.5.2018

  Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Odporúčame, aby ste si otváracie hodiny overili vopred telefonicky.

  Možno hľadáte iný colný úrad: