Mimovládne organizácie majú výhrady ku Kolíkovej novele infozákona, predložili 22 pripomienok

Súčasný zákon si podĺa mimovládnych organizácií vyžaduje oveľa rozsiahlejšiu zmenu, ktorá by odstránila praktické problémy prístupu ľudí k informáciám.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) – Mimovládne organizácie Via Iuris, Transparency International Slovensko a Aliancia Fair-play predložili 22 pripomienok k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS).

Ako informujú v tlačovej správe, v rámci pripomienok navrhujú zjednodušiť postup pri poskytovaní a zverejňovaní informácií, keďže navrhované zmeny nepovažujú za dostatočné. Novela infozákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Súčasný zákon si vyžaduje oveľa rozsiahlejšiu zmenu, ktorá by odstránila praktické problémy prístupu ľudí k informáciám. Od roku 2017 má ministerstvo k dispozícii rozsiahly materiál s návrhmi bývalej ministerskej pracovnej skupiny. Ministerstvo ich však do novely nezahrnulo a namiesto komplexnej zmeny uprednostnilo čiastkové úpravy,“ zdôraznili organizácie.

Sprehľadnenie lehoty na vybavenie žiadostí 

Vznesené pripomienky sa podľa mimovládok týkajú najproblematickejších postupov a praxe úradov pri vybavovaní žiadostí o informácie. „Cieľom je napríklad čo najviac obmedziť nesprávnu prax pri vydávaní tzv. fiktívnych rozhodnutí. Ide o prípady, keď úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne občanovi informácie, nevydá žiadne rozhodnutie a nesprístupní informáciu ani iným spôsobom, čím de facto rozhodne informáciu neposkytnúť,“ vysvetlili organizácie.

Zároveň chcú mimovládky pre občanov sprehľadniť lehoty na vybavenie žiadosti o informácie a odvolania tak, aby boli zrozumiteľnejšie a ľahšie sa občanom počítali. Navrhujú tiež zjednodušiť proces podávania a rozhodnutia o odvolaní pri vybavovaní žiadostí občanov. Navyše organizácie žiadajú, aby sa povinne zverejňovali nielen zmluvy, ale aj ich prílohy.

„Súčasný zákon umožňuje osobám, ktoré sú zo zákona povinné sprístupňovať informácie (povinné osoby), túto povinnosť obchádzať. Časť obsahu zmluvy tak presunú do príloh, ktoré však nie sú výslovne povinné zverejniť,“ uvádzajú mimovládky.

Potreba zásadnejšej zmeny

Organizácie ďalej chcú, aby občan mohol sprístupnenú informáciu neobmedzene šíriť v pôvodnej podobe bez toho, aby to úrady obmedzovali. Odvolávajú sa pritom na princíp, „čo nie je tajné, je verejné“.

„Rešpektujeme, že rezort momentálne upustil od komplexnej novely, aby urýchlene implementoval smernicu Európskej únie. Naše návrhy však predstavujú riešenie tých najnutnejších problémov pri zabezpečení prístupu občanov k informáciám podľa zákona. Zároveň zdôrazňujeme, že infozákon potrebuje zásadnejšiu zmenu, ku ktorej sa súčasná vládna koalícia hlási aj vo svojom programovom vyhlásení a súčasná novela ju zďaleka nepokrýva,“ dodali mimovládky.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) koncom novembra predstavila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy. Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR.

Viac k témam: Infozákon
Zdroj: Webnoviny.sk – Mimovládne organizácie majú výhrady ku Kolíkovej novele infozákona, predložili 22 pripomienok © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *