150 000 eur pre rodiny s deťmi s autizmom a Centrá pre deti a rodiny ako pomoc v druhej vlne pandémie

28.11.2020 (Webnoviny.sk) –

  • V súvislosti s následkami epidémie podporila Nadácia Volkswagen Slovakia deti a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením
  • Reagovala tak na situáciu, kedy deti s poruchou autistického spektra (PAS) ostali izolované, s obmedzeným prístupom k terapiám potrebným pre svoj rozvoj.
  • Zároveň podporila špeciálnym darom Centrá pre deti a rodiny, ktoré si vďaka financiám mohli zútulniť a sfunkčniť priestory, v ktorých deti a mladí ľudia v súčasnosti trávia takmer všetok svoj čas

Tohtoročná pandémia najviac ovplyvňuje tých najzraniteľnejších. Práve na ich podporu vyčlenila Nadácia Volkswagen Slovakia (NVW SK) 80 000 eur v prvej vlne a ďalších 150 000 eur v aktuálnej situácii. Špeciálna podpora pomôže rodinám s deťmi s PAS a Centrám pre deti a rodiny.

Terapie pre deti s PAS počas pandémie

Čo nám teraz najviac chýba, je socializácia, na ktorej sa s deťmi s PAS musí najviac pracovať. Nemáme ochranné prostriedky nevyhnutné na umožnenie kontaktu, a ktoré by zároveň chránili aj nás, terapeutov a dobrovoľníkov, ktorí sme často sami rodičmi detí s PAS,“ hovorí Mária Helexová zo združenia SPOSA BB (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Banská Bystrica). „Ak sme chceli urobiť niečo pre rodiny s PAS, bolo potrebné v prvom rade nakúpiť ochranné pomôcky. Následne sme vytvorili plán ako realizovať pravidelné terapie a ostať v kontakte. Rozhodli sme sa ísť do rodín a takto im pomôcť zvládnuť celú situáciu, aby v nej neboli sami. Nadácia Volkswagen Slovakia nám pomohla zabezpečiť to, čo je na lokálnej úrovni najdôležitejšie – priamu pomoc rodinám,“ doplnila Mária Helexová.

V rámci špeciálnej podpory NVW SK venovala 60 000 eur na zabezpečenie kontinuálnych terapií v rodinách s deťmi s PAS. V spolupráci so strešnou organizáciou SPOSA sa financie rozdelili do 15 pobočiek SPOSA v rámci celého Slovenska. Peniaze budú použité na nákup ochranných pomôcok, germicídnych žiaričov, čističiek vzduchu a zdravotníckeho materiálu potrebného na individuálne terapie či domáce návštevy. Z financií bude hradené aj online vzdelávanie a podporné aktivity a terapie za prítomnosti učiteliek, asistentov, psychológov a zdravotných masérov. „Špeciálnou podporou sme zasiahli v oblasti, v ktorej sa dlhodobo angažujeme a videli sme, že je potrebné spraviť ešte niečo navyše. Situácia s pandémiou najviac zasahuje práve ľudí so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Rodiny s deťmi s PAS často žijú v izolácii a táto sa počas pandémie ešte viac prehĺbila,“ vysvetľuje Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka pre oblasť podpory ľudí so zdravotným znevýhodnením v NVW SK. Okrem tejto špeciálnej podpory prebehol aj každoročný grantový program Budúcnosť aj s autizmom, kde sa o podporu mohli uchádzať organizácie i školy.

Centrá pre deti a rodiny

Aktuálne je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby boli priestory Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) príjemné a funkčné. Počas pandémie v nich deti a mladí ľudia trávia prevažnú časť dňa a je dôležité, aby poskytovali vhodné zázemie pre dištančné vzdelávanie, ako aj zmysluplné trávenie individuálneho i spoločného voľného času. Zároveň odpadli viaceré z pravidelných aktivít, ktoré sa realizovali mimo priestorov centier.

NVW SK sa preto rozhodla venovať 90 000 eur, ktoré môžu centrá voľne využiť podľa toho, čo ktoré najviac potrebuje na sfunkčnenie a zútulnenie svojich priestorov alebo rozšírenie voľnočasových aktivít – za priamej účasti mladých ľudí na rozhodovaní.

Našim cieľom bolo umožniť deťom a mladým ľuďom v týchto centrách, aby sa cítili čo najlepšie a mohli ich čo najlepšie využívať– aby si mohli priestory upraviť podľa svojich predstáv, zriadiť spoločenskú miestnosť alebo dovybaviť telocvičňu,“ uvádza Katarína Mariňáková, projektová manažérka NVW SK. „Veríme, že práve takéto detaily im pomôžu lepšie zvládnuť náročné časy, kedy majú obmedzené sociálne kontakty.“

Centrum v Polomke napríklad využije financie na zriadenie svojho fitnescentra. „Šport, pohybové a oddychové aktivity detí po skončení vyučovania majú nezastupiteľné postavenie pri formovaní rozvoja ich osobnosti. Prinášajú do života detí a mládeže nielen radosť z pohybu, ale i schopnosť tímovej spolupráce, trpezlivosti a empatie. Nevyužité skladové priestory chceme preto prispôsobiť a upraviť na fitnescentrum,“ hovorí Martina Prčovská.

Nadácia Volkswagen Slovakia aj počas pandémie ďalej pokračuje vo všetkých grantových programoch, ktoré dopĺňa špeciálnymi formami pomoci.

Počas pandémie zrealizovala aj sériu bezplatných webinárov #INšpirujSaONline, ktorých sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov z radov rodičov a tretieho sektora. V online priestore prebehli diskusie s 19 odbornými hosťami na témy:

  • Ako na riadenie organizácie a tímu v čase krízy
  • Autizmus v spoločnosti
  • Vyhorenie a ako mu predchádzať
  • Práca s deťmi s Downovým syndrómom
  • Terapie pri práci s deťmi a mladými ľuďmi (najmä) s PAS
  • Včasná intervencia a jej význam pre deti s PAS

O možnostiach zapojiť sa do grantových programov pre občianske združenia a školy sa môžete dozvedieť na www.nadacia-volkswagen.sk

Informačný servis

Viac k témam: Nadácia Volkswagen Slovakia, pas, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – 150 000 eur pre rodiny s deťmi s autizmom a Centrá pre deti a rodiny ako pomoc v druhej vlne pandémie © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *