IKEA otvára tému násilia páchaného na ženách a spúšťa kampaň za bezpečný domov

14.11.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločnosť IKEA sa dlhodobo snaží vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Ten ale nie je samozrejmosťou a realitou pre všetkých z nás. Na Slovensku takmer každá druhá žena (47%) zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata (23%) fyzické alebo sexuálne násilie. Chýba im základná životná istota – bezpečný domov[1]. IKEA sa preto rozhodla iniciovať dialóg na jeho podporu. V najbližších dvoch rokoch venuje 660 tisíc eur na systematické riešenia a podporu zmeny postoja spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v regióne Slovenska, Česka a Maďarska. Kampaň za bezpečný domov spúšťa v spolupráci so ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra.   

Podľa údajov, vyplývajúcich z Celoeurópskeho výskumu násilia na ženách, realizovaného Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA), až 23% žien na Slovensku má počas svojho života skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím v partnerskom vzťahu. Mimoriadne alarmujúca je skutočnosť, že až 260 000 žien ročne má obavu ísť domov z dôvodu, čo by sa mohlo stať. Táto obava je pritom viac ako oprávnená. Za posledných 10 rokov bolo podľa údajov Polície Slovenskej republiky na Slovensku partnerom zabitých 68 žien.[2] Problémom je i fakt, že len 8%[3] žien so skúsenosťou s fyzickým a sexuálnym partnerským násilím kontaktovalo políciu.

IKEA sa rozhodla reagovať a motivovať spoločnosť k spoločnej diskusii, ako aj hľadaniu ciest, ako zamedziť násiliu na ženách v partnerských vzťahoch. Pri tej príležitosti sa zameria na systematickú pomoc a zmenu postojov našej spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v nasledujúcich dvoch rokoch.

„V IKEA je našou víziou vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, k čomu neodmysliteľne patrí pocit bezpečia. Sme presvedčení o tom, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého jedného z nás a cítime, že je našou zodpovednosťou  zdôrazniť dôležitosť danej problematiky. Táto téma je stále viac aktuálna aj v kontexte dnešnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID 19. Ľudia trávia čoraz viac času vo svojich domovoch, sme preto silne motivovaní venovať sa danej téme a podniknúť kroky, ktoré zvýšia povedomie o násilí na ženách v partnerských vzťahoch, a rovnako tak prispejú k zlepšeniu súčasnej situácie,“ hovorí Roman Bojko, Manažér pro oblasť rovnosti, diverzity a inklúzie, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Dvojročná kampaň za bezpečný domov má za cieľ prispieť k zlepšeniu životných podmienok doma pre každého jedného z nás a štartuje už teraz v novembri. „Veríme, že  kampaň svojou autentickosťou osloví čo najväčšie publikum, a vďaka iniciovaniu dialógu prispejeme k zlepšeniu situácie v slovenských domácnostiach vo vzťahu k násiliu páchanému na ženách,“ hovorí Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava.

Pre čo najväčšiu relevanciu a prínos kampane, sa IKEA rozhodla podporiť lokálne komunity a k spolupráci prizvala ženskú mimovládnu organizáciu Fenestra, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie slovenské ľudsko-právne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Vážime si, že sa IKEA rozhodla venovať téme násilia, ktoré ženy zažívajú zo strany svojich súčasných alebo bývalých partnerov. Aj keď k takémuto násiliu často dochádza za dverami domova, nie je to súkromný problém individuálnych žien, alebo rodiny. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých. Hlas súkromného sektora v diskusii o tejto problematike je dôležitý. V súkromnom sektore pracuje množstvo žien a mnohé z nich zažívajú násilie. Touto kampaňou IKEA vysiela signál ženám a celej spoločnosti, že pre ňu násilie na ženách nie je neviditeľné, ale skutočné.“ hovorí Dušana Karlovská, programová riaditeľka Fenestry.

IKEA sa danou iniciatívou zaviazala k tomu, že aktívne  prispeje k zmene spoločenského postoja k násiliu na ženách, páchanému v priestoroch domova. Jej cieľom je zároveň iniciovať dialóg na podporu bezpečného domova pre čo najviac ľudí.

[1] Prieskum 2014: Violence against women: an EU-wide survey realizovala FRA – Agentúra EU pre základné práva. Do prieskumu sa zapojilo spolu 28 Štátov EU.

[2] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, štatistiky Policajného Zboru; na základe vyžiadaných údajov a vlastného spracovania

[3] Prieskum 2014: Violence against women: an EU-wide survey realizovala FRA – Agentúra EU pre základné práva. Do prieskumu sa zapojilo spolu 28 Štátov EU.

Informačný servis

Viac k témam: Fenestra, IKEA, násilie na ženách, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – IKEA otvára tému násilia páchaného na ženách a spúšťa kampaň za bezpečný domov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *