Implementácia novej súdnej mapy bude náročná a komplikovaná, sudcovia však majú aj očakávania

24.11.2020 (Webnoviny.sk) – Implementácia novej súdnej mapy do praxe bude veľmi náročný a komplikovaný proces, počnúc technickým zabezpečením vhodných sídiel nových súdov, zabezpečením dostatočných finančných a personálnych zdrojov, až po kontinuitu rozhodovania súdov v prechodnom období.

Uviedla to sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ), ktorá vníma spoločenskú potrebu systémovej zmeny fungovania súdnictva ako dôsledok zlyhania súdnej moci v schopnosti presvedčiť verejnosť, že svoje právomoci vykonáva spravodlivo, nezávisle a nestranne.

Ako dodali, jeden z nástrojov potrebných zmien je návrh novej súdnej mapy, ktorú predstavila ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Stanovisko ZOJ poskytli hovorcovia iniciatívy Katarína Javorčíková a Dušan Čimo.

Lepšia špecializácia sudcov

Vyššia koncentrácia súdov podľa názoru ZOJ nepochybne vytvorí podmienky pre lepšiu špecializáciu sudcov a zamedzenie stavu nutnosti rozhodovania sudcov vo viacerých právne odlišných súdnych agendách. S tým súvisí tiež ľahšie zjednocovanie rozhodovania prvoinštančných i odvolacích súdov, a tým aj zlepšenie právnej istoty účastníkov súdnych konaní.

Za správny krok považuje ZOJ aj oddelenie správneho súdnictva v systéme súdov a vytvorenie len jedného súdu pre agendu obchodného registra.

„Považujeme za potrebné zdôrazniť, že pre úspešnú realizáciu tohto návrhu je nevyhnutné dôsledne sa zaoberať všetkými vecnými argumentmi a námietkami sudcov,“ uviedla iniciatíva s tým, že je pripravená podporiť konkrétne a dôvodné pozmeňujúce návrhy.

„V súvislosti s vážnymi korupčnými podozreniami pri výkone súdnictva zdôrazňujeme, že len samotná zmena súdnej mapy korupciu na súdoch odstrániť nemôže. V tomto procese je rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému,“ skonštatovala ZOJ.

Kľúčová bude i príprava

Okrem legislatívneho rámca bude kľúčová kvalita prípravy na novú súdnu mapu, ktoré môžu byť podľa ZOJ úspešné len v úzkej súčinnosti so sudcami a za vytvorenia podmienok pre udržanie v systéme, najmä kvalitnej a skúsenej súdnej administratívy.

„Pri súčasnom neprimerane nízkom finančnom odmeňovaní administratívneho aparátu sudcov môže byť zmena sídla súdu a s tým spojená nevyhnutnosť cestovania pre mnohých administratívnych zamestnancov finančne neudržateľná,“ uzavrela ZOJ.

Hlavnými cieľmi novej súdnej mapy sú vyššia efektívnosť fungovania súdov, lepšia kvalita súdnych rozhodnutí a pretrhnutie korupčných väzieb.

Viac k témam: súdna mapa, ZOJ Združenie sudcov Za otvorenú justíciu
Zdroj: Webnoviny.sk – Implementácia novej súdnej mapy bude náročná a komplikovaná, sudcovia však majú aj očakávania © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *