Nadácia COOP Jednota pomáha už 20 rokov

Nadácia najväčšieho slovenského obchodného reťazca pôsobí na Slovensku už dve dekády. Od svojho založenia v roku 2001 vynaložila na podporu nemocníc, obcí, miest, ale aj na individuálnu a sociálnu pomoc viac ako päť miliónov eur.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) – Nadácia najväčšieho slovenského obchodného reťazca pôsobí na Slovensku už dve dekády. Od svojho založenia v roku 2001 vynaložila na podporu nemocníc, obcí, miest, ale aj na individuálnu a sociálnu pomoc viac ako päť miliónov eur. 

Medzi hlavné piliere charitatívnej činnosti Nadácie COOP Jednota patrí predovšetkým podpora zdravia a rozvoja vo viacerých kľúčových oblastiach. Získané príspevky nadácia investuje do nákupu prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, do podpory lokálnych komunít v obciach a mestách, ako aj do humanitárnej pomoci jednotlivcom, rodinám a neziskovým organizáciám starajúcim sa o choré deti. Všetky činnosti nadácie prebiehajú v celoslovenskej pôsobnosti.

Sociálna pomoc

Program s názvom Sociálna pomoc vznikol hneď v prvom roku založenia nadácie a prebieha dodnes. Hlavnými adresátmi subvencií v tejto oblasti sú deti a mladí ľudia s vrodenými chorobami, v menšej miere aj neziskové organizácie, venujúce sa zlepšovaniu kvality života ťažko chorých detí. Nadácia dodnes prerozdelila medzi žiadateľov starajúcich sa o choré deti sumu 314 tisíc eur.

Podpora zdravotníctva

V rámci podpory zdravotníctva pomáha Nadácia COOP Jednota chorým a zdravotne hendikepovaným ľuďom prostredníctvom nákupu špičkových lekárskych prístrojov, pričom si dáva za cieľ skvalitniť liečebné procesy čo najväčšiemu počtu pacientov. Na nákup viac ako 200 prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení na celom Slovensku vynaložila nadácia za 20 rokov svojej existencie čiastku takmer 1,5 milióna eur.

Živelné pohromy

Pomocnú ruku podala nadácia aj počas povodní a živelných pohrôm, pričom rozdala finančné prostriedky vo výške 120 tisíc eur. V roku 2002 finančne pomohla osobám postihnutým povodňami v Devínskej Novej Vsi a v Brezne. V roku 2005 prispela obci Štrba na odstránenie škôd po veternej kalamite. V roku 2010 prispela obetiam postihnutým povodňami na celom Slovensku a prostredníctvom verejnej zbierky aj obetiam ničivého zemetrasenia na Haiti.

Jednota pre školákov

V roku 2002 predstavila Nadácia COOP Jednota celonárodný program rozvíjajúci športovanie detí na školách. Program s názvom Jednota pre školákov prebiehal v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, slovenskými športovými organizáciami a s podporou obchodných partnerov zakladateľa nadácie. Program príspevkami na športové aktivity školákov 14 rokov zlepšoval podmienky rozvoja športových aktivít žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na území celého Slovenska. Program dospel k svojmu záveru v roku 2016 a za celé jeho trvanie nadácia prispela školám sumou takmer 2,1 mil. eur.

Nech sa nám netúlajú

Grantový program Nech sa nám netúlajú bol zahájený v roku 2005. Hlavným cieľom programu bolo viesť deti a mladých ľudí k správnemu využívaniu voľného času, aby ho netrávili na ulici a venovali sa vhodným voľnočasovým aktivitám, predovšetkým v oblasti kultúry a umenia. Projekty do grantového programu predkladali základné a umelecké školy, centrá voľného času a rôzne združenia. Program prebiehal každoročne a bol uzatvorený 12. ročníkom v roku 2016, pričom za celú dobu jeho trvania bolo na podporu projektov zo všetkých kútov Slovenska vynaložených takmer 479 tisíc eur.

Program podpory lokálnych komunít

V duchu odkazu národného buditeľa Samuela Jurkoviča, zakladateľa prvého družstevného spolku v Európe, a jeho nasledovníkov, ktorí sa už v roku 1965 zasadzovali o environmentálny, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenska a jeho obyvateľov, vznikol v roku 2017 grantový Program podpory lokálnych komunít. Tam, kde spotrebné družstvá reťazca COOP Jednota prevádzkujú svoje predajne priamo v obciach a tým umožňujú ich obyvateľom dostupnejšie nakupovať a úspešnejšie hospodáriť, nadácia prispieva na drobné projekty lokálnym komunitám a napomáha tým rozvoju jednotlivých obcí.

Cieľom programu je dať verejnosti možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia lokálnych problémov a prispievať tým k zveľaďovaniu svojho okolia. Tým, že členovia lokálnych komunít dostávajú možnosť zúčastňovať sa na miestnom rozvoji, zvyšuje sa nielen ich spolupatričnosť, ale aj kvalita života v regionálnych komunitách.

Prvý ročník Programu podpory lokálnych komunít sa konal v roku 2017 a so zvyšujúcou sa účasťou predkladateľov projektov úspešne pokračuje až do súčasnosti. V aktuálnom 5. ročníku nadácia prijala celkovo 1 380 projektov od 792 organizácií, čo oproti predošlému ročníku predstavuje nárast o 74%. Pod zvýšený záujem sa podpísala cielená propagácia programu spoločne so zjednodušením  podávania žiadostí vďaka elektronickému formuláru, čím sa nadácia medziiným rozhodla znížiť množstvo papiera použitého pri zasielaní podkladov k projektom.

Za päť rokov trvania programu podpory lokálnych komunít prispela nadácia na realizáciu 129 projektov zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj športu a vzdelávania, ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, budovanie komunitného zázemia a ďalších miestnych iniciatív sumou 734 tisíc eur.

„Každý príspevok v charitatívnej sfére má svoj význam, za každou venovanou sumou stojí reálna pomoc človeku. Zakúpené lekárske prístroje v rámci nadačného programu podpory zdravotníctva sú určené pre širokú verejnosť, slúžia chorým ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Podpora rozvoja slovenských obcí a miest prináša nielen revitalizáciu vonkajších priestorov, ale aj zvýšenú spokojnosť občanov. Sociálna pomoc smeruje do rodín detí s vrodenými chorobami a pomáha im riešiť zložité životné situácie. Ako sa znovu potvrdilo aj v posledných náročných rokoch, pomoc nadácie je smerovaná na správne miesta,“ uviedol správca nadácie Ján Bilinský.

Nadácia COOP Jednota vznikla v roku 2001 so zámerom cielene pomáhať vo verejnoprospešných oblastiach. Svojou činnosťou nadviazala na základné stavebné kamene družstevníctva, medzi ktoré patrí predovšetkým vzájomná pomoc a podpora miestneho rozvoja.

Viac informácií o Nadácii COOP Jednota si môžete prečítať tu: https://www.coop.sk/sk/nadacia-coop-jednota.

Informačný servis

Viac k témam: PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Nadácia COOP Jednota pomáha už 20 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *