Spoločnosť Henkel Slovensko opäť získala výnimočnú cenu Senior Friendly

Spoločnosť Henkel Slovensko už po štvrtýkrát získala ocenenie v súťaži Senior Friendly.

21.10.2023 (SITA.sk) – Spoločnosť Henkel Slovensko už po štvrtýkrát získala ocenenie v súťaži Senior Friendly. V ôsmom ročníku tejto súťaže si odniesla cenu v kategórii Veľké spoločnosti a podniky za dlhodobú podporu a aktivity zamerané na aktívne starnutie a medzigeneračnú spoluprácu. Jej cieľom je vytvárať prostredie, v ktorom sa môžu seniori aktívne zapájať do spoločenského diania a byť užitoční.

V tomto ročníku súťaže Senior Friendly spoločnosť Henkel Slovensko opäť obhájila titul „firma priateľská k seniorom“. „S pokorou prijímame toto ocenenie v mene celého tímu spoločnosti Henkel Slovensko a ďakujeme odbornej porote, že si všíma naše aktivity. Uvedomujeme si, že kým dnes diskutujeme o dôležitosti podpory seniorov, zajtra nimi budeme my. Veríme, že podporou seniorov a búraním medzigeneračných mýtov aktívne formujeme našu budúcnosť a odovzdávame hodnoty ďalším generáciám,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie pre CEE klaster. Henkel Slovensko je známe svojím dlhodobým záväzkom k spoločenskej zodpovednosti a aktívne sa zúčastňuje rôznych iniciatív zameraných na podporu komunity. „Chceme povzbudiť všetky organizácie, dobrovoľníkov a firmy na Slovensku, ktoré si zvolili ušľachtilú cestu CSR smerujúcu k pomoci seniorom, aby vytrvali vo svojej misii. Ak sa všetci spojíme v tomto úsilí, dopad sa prejaví, generačná priepasť zúži a svet sa tak vie stať harmonickým, chápavým a inkluzívnym miestom,“ dodáva Zuzana Kaňuchová.

Súťaž bola sprevádzaná aj konferenciou na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, v rámci ktorej aj spoločnosť Henkel Slovensko odprezentovala svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a predstavila odbornému publiku svoj CSR program. Bohatý program vyvrcholil slávnostným večerom v Zichyho paláci v Bratislave a odovzdávaním ocenení v štyroch súťažných kategóriách.

Pomoc, ktorá má zmysel

Spoločnosť sa dlhodobo snaží primárne stierať medzigeneračné bariéry, odbúravať mýty a zlepšovať kvalitu života seniorov prostredníctvom finančnej podpory, dobrovoľníctva i produktovej pomoci. Nadácia Henkel Slovensko za 5 rokov podporila 280 organizácií po celom Slovensku a rozdelila im viac ako 182 000 eur. Tento rok dokonca predstavila Cenu inovatívnosti, aby podporila projekty s pridanou hodnotou, ktoré vynikajú nápaditosťou a inovatívnosťou v prístupe k seniorom. Vďaka firemnému dobrovoľníckemu programu Henkel helps sa do pomoci seniorom aktívne zapájajú aj zamestnanci Henkel Slovensko a od začiatku roka už pripravili 23 podujatí, napríklad kreatívne workshopy, hodiny angličtiny, cestovateľské kino či návštevu galérie.

Súťaž Senior Friendly

Súťaž organizuje Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie spolu s Občianskym združením Bagar. Zámerom projektu Senior Friendly – priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom – je oceniť firmy, inštitúcie a ďalšie organizácie, ktoré ponúkajú rôzne výhody, služby aj ďalšie aktivity a uplatnenie pre seniorov. Snaží sa upriamiť pozornosť na tých, ktorí aktívne vytvárajú podmienky pre lepší a kvalitnejší život seniorov a snažia sa o zmenu spoločenského postoja voči tejto zraniteľnej skupine. O víťazoch súťaže rozhoduje odborná porota, ktorá udeľuje ocenenia v štyroch kategóriách – Veľké spoločnosti, Stredné podniky, Malé podniky vrátane živnostníkov a Médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie či zdravotné zariadenia.

Cenu si tento rok odniesli spoločnosti ako Lidl Slovenská republika, 365.bank, DEKRA Slovensko, Relaxos, Inited Resources Business Solutions a samosprávy ako Trenčiansky samosprávny kraj, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, mestská časť Bratislava-Ružinov, mestá Prešov, Piešťany a Pezinok. Medzi ocenenými boli aj Koľko Lásky o. z., Zväz diabetikov Slovenska DIATYRNAVIA Trnava, Televízia TVR, Klub absolventov Baťovej školy práce Partizánske či Medicamentum.sk.

Viac o súťaži nájdete na seniorfriendly.sk.

Informačný servis

Viac k témam: Henkel Slovensko, Ocenenie, PR, Senior friendly
Zdroj: SITA.sk – Spoločnosť Henkel Slovensko opäť získala výnimočnú cenu Senior Friendly © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *