Združenie miest a obcí pripravuje analýzu zameranú na prevenciu kriminality a ochranu zdravia

30.11.2020 (Webnoviny.sk) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje analýzu zameranú na problematiku bezpečnej samosprávy. Zabezpečovanie verejného poriadku spolu s ochranou zdravia a majetku patria do originálnych pôsobností miestnej územnej samosprávy.

Obecná polícia je drahá

Keďže zriadenie aj prevádzka obecnej polície sú pomerne finančne náročné a kamerové monitorovacie systémy v samosprávach tiež nie sú samozrejmosťou, hlavným cieľom dokumentu bude návrh riešení na to, ako konkrétnymi systémovými opatreniami pomôcť miestnej územnej samospráve zvýšiť aktivity na úseku zabezpečovania verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku a tiež v oblasti prevencie. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Dokument bude svojím zameraním reagovať na potrebu systematickej podpory medziobecnej spolupráce, zakomponovanie Smart agendy v danej oblasti a tiež bude reflektovať na dodržiavanie nariadení súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Zároveň bude reflektovať na možnosti zavedenia opatrení eliminujúcich nástrahy drobnej kriminality.

Strategický materiál

Štúdia bude strategickým materiálom, ktorého závery a odporúčania bude ZMOS presadzovať na úrovni príslušných poradných a expertných tímov a vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, napríklad k Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu spravodlivosti SR, ale aj smerom k poradným orgánom ako je Rada vlády pre prevenciu kriminality.

ZMOS sformuluje východiská medziobecnej spolupráce a Smart agendy ako podporných nástrojov v danej oblasti.

„Zverejníme analýzu výsledkov reprezentatívneho prieskumu ZMOS ‚Bezpečná samospráva‘, aj analýzu možností s formulovaním alternatívnych návrhov na riešenie problému tak z hľadiska legislatívnych zmien, ako aj s prihliadnutím na technologickú podporu. K formuláciám prioritných a vedľajších prínosov súvisiacich s návrhom riešení na zvýšenie bezpečnosti v mestách a obciach pridáme odporúčania pre sociálnych partnerov a exekutívne subjekty v štruktúre konkrétnych riešení,” informoval Kaliňák.

Viac k témam: kriminalita
Zdroj: Webnoviny.sk – Združenie miest a obcí pripravuje analýzu zameranú na prevenciu kriminality a ochranu zdravia © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *