Polícia prichádzala o potenciálnych uchádzačov, do služby prijme aj 18-ročné osoby

Novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru má zaviesť povinnosť policajtov v prípade potreby sa podrobiť „psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti“, teda detektoru lži.

17.12.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo vnútra opätovne umožní prijímať do služobného pomeru v Policajnom zbore osoby staršie ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Zároveň chce ministerstvo zrušiť inštitút štátnej služby kadeta, ktorý momentálne existuje pre osoby vo veku od 18 do 21 rokov, ktoré majú záujem o prácu v polícii.

Ročné štúdium na získanie policajného vzdelania

Týmto druhom štátnej služby bolo čiastočne preklenuté obdobie, keď sa občania nemohli uchádzať o prijatie do služobného pomeru policajta bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čím Policajný zbor prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si medzitým našli iné uplatnenie,“ uvádza rezort v súvislosti s inštitútom kadetov.

V súvislosti s návrhom znížiť vekovú hranicu pre vstup do policajného zboru z momentálnych 21 rokov na 18 rokov zároveň uvádza, že novoprijatý policajt musí spravidla bezprostredne po prijatí absolvovať takmer ročné štúdium na získanie príslušného policajného vzdelania. „Až po jeho absolvovaní a zaradení na útvar začína vykonávať služobnú činnosť vyplývajúcu z jeho funkčnej náplne, čím sa odďaľuje jeho zaradenie do reálneho výkonu štátnej služby,“ uvádza rezort.

Novela tiež zavádza povinnosť policajtov v prípade potreby sa podrobiť „psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti„, teda takzvanému detektoru lži. V súčasnej právnej úprave už existuje možnosť využitia detektoru lži na zistenie spoľahlivosti občana v prijímacom konaní do služobného pomeru. „Takýmto spôsobom je možné zistiť, či občan v prijímacom konaní hovorí pravdu o tom, či požíva omamné látky, psychotropné látky alebo iné návykové látky, alebo sa overuje, či existujú nejaké skutočnosti, ktoré by nedávali záruku riadneho výkonu štátnej služby. Policajta však nemožno podrobiť psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti bez jeho súhlasu,“ zdôvodnilo návrh ministerstvo vnútra.

Kandidát nesmie byť občanom iného štátu

Podmienkou služby v polícii má po novom byť aj to, že kandidát nie je štátnym občanom iného štátu. Táto úprava podľa ministerstva reaguje na zmeny zákona o štátnom občianstve, najmä možnosť nadobúdať cudzie štátne občianstvo bez straty občianstva Slovenskej republiky. „Podmienka výlučného štátneho občianstva Slovenskej republiky je odôvodnená tým, že služobný pomer policajta sa zakladá k štátu, t. j. k Slovenskej republike a vernosť Slovenskej republike sľubuje v služobnej prísahe každý občan pri vzniku jeho služobného pomeru,“ vysvetlil rezort.

Zároveň sa policajtom zakazuje byť okrem členstva v politickej strane aj na kandidátnych listinách politických subjektov. „Predmetnú úpravu si vyžiadala aplikačná prax, v rámci ktorej vzniká problém s interpretáciou a preukazovaním vyvíjania činnosti v prospech politického subjektu, a to najmä v súvislosti s kandidatúrou policajta na kandidátnej listine politickej strany, resp. hnutia. Jednoznačnosť úpravy je nevyhnutná aj vzhľadom na to, že ide o jedno z opatrení na zabránenie korupčným rizikám a konfliktu záujmov so štátnou službou,“ vysvetlil rezort.

Viac k témam: Policajti, Polícia, zákon o štátnej službe
Zdroj: Webnoviny.sk – Polícia prichádzala o potenciálnych uchádzačov, do služby prijme aj 18-ročné osoby © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *