Žilina získala grant vo výške 1,3 milióna eur, peniaze pôjdu na projekt adaptácie na zmenu klímy

15.11.2020 (Webnoviny.sk) – Počas najbližších troch rokov použije žilinská samospráva viac ako 1,3 milióna eur na aplikáciu opatrení na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina bude finančne podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

Zvyšovanie teploty a zmeny v zrážkach

Zmena klímy sa v prostredí Žiliny prejavuje najmä zvyšovaním teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok či striedaním suchých a krátkych daždivých období.

„Časť projektových opatrení sa preto venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná či vybudovaním zelenej strechy na budove mestského úradu. Spolu s ňou by počas realizácie projektu mal pred mestským úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách,“ priblížil zámery radnice Miškovčík.

Projekt počíta aj s dobudovaním Parku svätého Juraja v mestskej časti Trnové, ktorý bude plniť relaxačnú a vodozádržnú funkciu.

„Súčasťou bude aj detské ihrisko, lavičky i pódium, ktoré bude možné využívať na kultúrne akcie. K zmierňovaniu klimatickej zmeny tiež prispeje znovuvysadenie časti lesa v časti Zástranie a revitalizácia vybranej plochy v rámci lesoparku Chrasť,“ poznamenal hovorca mesta.

Stravu budú rozvážať elektromobilmi

Ďalšími výstupmi projektu je napríklad nákup dvoch elektromobilov na rozvoz stravy pre seniorov či zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu.

„Jednou z ďalších projektových aktivít budú aj stavebné práce v Materskej škole A. Kmeťa. V rámci rekonštrukcie bude zateplený obvodový plášť a strecha, vymenia sa okná, zrekonštruuje ohrev teplej vody, obnoví sa systém vykurovania i vetrania, čím by sa mala znížiť energetická náročnosť budovy,“ dodal Miškovčík.

V programe SK-Klíma (Granty EHP a Nórska 2014 – 2021) v rámci výzvy s názvom Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach bolo aktuálne na Slovensku podporených šesť miest. Celkový objem prerozdelených finančných prostriedkov je 8,3 milióna eur.

Viac k témam: grant, klimatické zmeny
Zdroj: Webnoviny.sk – Žilina získala grant vo výške 1,3 milióna eur, peniaze pôjdu na projekt adaptácie na zmenu klímy © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *